000258 Brno − Znojmo − Rijeka − Crikvenica − Baška/Pula

000258 Brno − Znojmo − Rijeka − Crikvenica − Baška/Pula