233420 ΛΑΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚ 17 ΕΠ 5 Πέντε 234022 ΤΟΥΡΝΑ

233420 ΛΑΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚ 17 ΕΠ 5 Πέντε 234022 ΤΟΥΡΝΑ