10:15 – 11:30 Gestalt terapija i psihoonkologija (STRUČNJACI sa

10:15 – 11:30 Gestalt terapija i psihoonkologija (STRUČNJACI sa