01/2013: Θάνατος ναυτικού μετά από πτώση από την Ε/Γ

01/2013: Θάνατος ναυτικού μετά από πτώση από την Ε/Γ