"Επιχειρηματικότητα & Διαδίκτυο" 15-16 Ιουλίου 2014