(σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός

(σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός