1 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ † Παντελεήμονος

1 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ † Παντελεήμονος