2. Φαρμακευτικά φυτά: Ο Κύριος εμπνευστής φαρμακομορίων.

2. Φαρμακευτικά φυτά: Ο Κύριος εμπνευστής φαρμακομορίων.