10. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

10. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων