11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας