1. εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον, Θν και Θς ην ο λογος

1. εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον, Θν και Θς ην ο λογος