19.11.2012.prijave vjerovnika čiji naziv, odnosno prezime, počinje

19.11.2012.prijave vjerovnika čiji naziv, odnosno prezime, počinje