10η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής

10η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής