1595 Γαβαλάς Αντώνιος - Έγγραφο (σ. 1) Βιογραφικά στοιχεία

1595 Γαβαλάς Αντώνιος - Έγγραφο (σ. 1) Βιογραφικά στοιχεία