2_υπ 10_περιληψη προκηρυξης

2_υπ 10_περιληψη προκηρυξης