12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας