6) Λαπούσης Γιώργος & Λαπαρίδης Κωνσταντίνος.

6) Λαπούσης Γιώργος & Λαπαρίδης Κωνσταντίνος.