(1) Άτομο Πτυχιούχο Οικονομικών Επιστημών

(1) Άτομο Πτυχιούχο Οικονομικών Επιστημών