1978 -1980 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΜΒΟΥΡΗΣ ΕΛΛ.ΒΙΟΜ

1978 -1980 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΜΒΟΥΡΗΣ ΕΛΛ.ΒΙΟΜ