( από το δίσκο «Μικρές Ιστορίες» της Αγγελικής Σίμου)

( από το δίσκο «Μικρές Ιστορίες» της Αγγελικής Σίμου)