1. η αυλή του σχολείου μας (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ >>> Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

1. η αυλή του σχολείου μας (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ >>> Πανεπιστήμιο Αιγαίου)