1. Mokri postupak 2. Podjela kationa æ 3. Acidimetrija

1. Mokri postupak 2. Podjela kationa æ 3. Acidimetrija