1 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 † Κυριακὴ Β´ Νηστειῶν. «Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπο

1 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 † Κυριακὴ Β´ Νηστειῶν. «Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπο