2 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Π. - Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού

2 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Π. - Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού