1 Ερωτήσεις κεφαλαίου 1. 4. Η επιχείρηση και το περιβάλλον της.

1 Ερωτήσεις κεφαλαίου 1. 4. Η επιχείρηση και το περιβάλλον της.