(stalnih sredstava) JP Elektroprivreda BiH u SAP

(stalnih sredstava) JP Elektroprivreda BiH u SAP