16-11-2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ΄ † Μνήµη τοῦ Ἁγίου

16-11-2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ΄ † Μνήµη τοῦ Ἁγίου