1) Να μετατρέψετε το ρήμα της πρώτης πρότασης του κάθε ζεύγους

1) Να μετατρέψετε το ρήμα της πρώτης πρότασης του κάθε ζεύγους