10η 6μηνιαία Περιβαλλοντική Έκθεση – Ιόνια

10η 6μηνιαία Περιβαλλοντική Έκθεση – Ιόνια