1.1. Αρμοδιότητες Ο.Α.Σ.Π. - Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού

1.1. Αρμοδιότητες Ο.Α.Σ.Π. - Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού