( Κ.Ο.Τ. - Λιμάνι - Φοινικούδες - Κάστρο - Μακένζυ

( Κ.Ο.Τ. - Λιμάνι - Φοινικούδες - Κάστρο - Μακένζυ