30-11-2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕ΄ † Μνήµη τοῦ Ἁγίου καὶ

30-11-2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕ΄ † Μνήµη τοῦ Ἁγίου καὶ