1712 Αβασιώτης Γ. 1859 Έγγραφο (σ. 1) Οµογενείς ∆ακίας Έµπορος

1712 Αβασιώτης Γ. 1859 Έγγραφο (σ. 1) Οµογενείς ∆ακίας Έµπορος