"ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ" (Ε΄Εξ.) - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων