1. Βιογραφικό Σημείωμα - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ

1. Βιογραφικό Σημείωμα - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ