7η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

7η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης