-Έλεγχος θυρεοειδούς ΤSH, T3, T4 → 25€ TSH, FT3, FT4 → 25€ Οι

-Έλεγχος θυρεοειδούς ΤSH, T3, T4 → 25€ TSH, FT3, FT4 → 25€ Οι