49ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 2012

49ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 2012