*Πέμπτη 13/2/2014, Απόλλων-Πάοκ, Ώρα 20:00

*Πέμπτη 13/2/2014, Απόλλων-Πάοκ, Ώρα 20:00