1627 Βαγενάς Ιωάννης Γ. 1958 Έγγραφο, απόκομμα (σ. 4) Επιστολή

1627 Βαγενάς Ιωάννης Γ. 1958 Έγγραφο, απόκομμα (σ. 4) Επιστολή