1 Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Ενότητα: ΧΙΟΥ

1 Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Ενότητα: ΧΙΟΥ