3.Χάρτης γαιών Κεφαλονιάς & Ιθάκης

3.Χάρτης γαιών Κεφαλονιάς & Ιθάκης