"Πληροφορική Χρηματοοικονομικής Λογιστικής", ΣΤ` Εξαμ.