3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας

3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας