(7) (8) 1 μαρθας παναγιωτησκων/νος αα046236 ο ο α α 14 0 0 0 0 0

(7) (8) 1 μαρθας παναγιωτησκων/νος αα046236 ο ο α α 14 0 0 0 0 0