4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας

4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας