16ο Φ.Ν.Θ. - Επιλογή εθελοντικού προσωπικού

16ο Φ.Ν.Θ. - Επιλογή εθελοντικού προσωπικού