( Δεκέλεια - ΚΟΤ - Λιμάνι - Σταθμός Λάρνακα - Φοινικούδες

( Δεκέλεια - ΚΟΤ - Λιμάνι - Σταθμός Λάρνακα - Φοινικούδες