3. Πίνακας Γενικής Κατάταξης με Βαθμολογική σειρά

3. Πίνακας Γενικής Κατάταξης με Βαθμολογική σειρά