( Βασιλικό - Μαρί - Ζύγι - Κίτι - Μενεού - Αεροδρόμιο

( Βασιλικό - Μαρί - Ζύγι - Κίτι - Μενεού - Αεροδρόμιο